Якщо Вам подобається математика, то не потрібно шукати можливості навчання за кордоном. Найкращі можливості для математика-дослідника відкриваються після захисту дисертації, оскільки диплом кандидата наук (зараз доктора філософії) завжди визнавався усіма престижними світовими Університетами на рівні диплому PhD. Західні університети охоче приймають науковців з України як на роботу так і на довгострокові та короткострокові стажування.

Отримавши повну освіту в Київському Академічному Університеті включно з аспірантурою і написанням дисертації, Ви легко знайдете роботу за фахом в Україні і матимете можливість на кілька місяців або років виїжджати до інших країн, або поїхати на стажування на постдок. Крім того, у Вас буде можливість займатися улюбленою справою та спілкуватися з математиками всіх провідних країн світу.

Викладачі КАУ зроблять все можливе, щоби Ваші знання в обраній галузі були сучасними і повними. Від Вас залежатиме їх вдале застосування до розв’язування численних проблем, що повстають в математиці в процесі її розвитку.

Кафедра математики КАУ готує магістрів та докторів філософії з сучасних напрямків математики:

1) методи комутативної та некомутативної алгебричної геометрії та їх застосування у суміжних галузях математики та теоретичної фізики;
2) динаміка та стійкість багатовимірних систем;
3) нелінійний аналіз та теорія диференціальних рівнянь в частинних похідних;
4) функціональний аналіз;
5) комплексний аналіз та теорія потенціалу;
6) теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем;
7) обчислювальна математика;
8) теорія випадкових процесів;
9) теорія функцій;
10) теорія наближень;
11) топологія;
12) фрактальний аналіз.

Logo курси з математики
 
   14 травня 2018 р. на Кафедрі математики при Інституті математики НАН України розпочалися     Інтенсивній курси з математики для працівників ІТ сфери, студентів та  вчителів. 
 
  В програму курсу входять:
  1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія (10 занять)
  2. Математичний аналіз (10 занять)
  3. Теорія ймовірностей та математична статистика (10 занять)
  Викладачі - співробітники Інституту математики НАН України.
  Початок занять у вечірній час.

   Адреса:вул. Терещенківська 3    Більш детальна інформація за посиланням

 

 Пропозиції тематики магістерських проектів

З розкладом лекцій та іншою актуальною інформацією можна ознайомитися на сайті кафедри математики.

111

Кошманенко В.Д. Конфліктний перерозподіл ресурсного простору.

Калюжний О.О. ІІ1-фактори, що походять від гіпергруп.

Кочубей А.Н. Нелінійні еліптичні та параболічні рівняння з р-адичними просторовими змінними.

 

113

 

122

Махно Т.О. Система автоматичного аналізу змісту текстів

Сенько І.О. 1. Порівняння швидкості збіжності у моделях регресії з похибками у змінних для різних сімейств розподілів похибок.

                      2. Задача пошуку оптимального готелю в умовах людизалежної невизначеності.