Спеціалізація "Штучний інтелект та наука про дані"

 • Штучний інтелект та нейронні мережі

 • Розпізнавання зображень. Нетрадиційні підходи

 • Теорія ігор і навчання з підкріпленням 

 • Мультиагентні системи

 • Вступ до методів машинного навчання та штучного інтелекту

 • Додаткові глави з теоріі ймовірності та статистики

 • Експертні технології підтримки прийняття рішень

 • Інтелектуальний аналіз даних

 • Гібридні системи

 • Методи паралельного програмування

 • Системи символьних обчислень (Maple, Mathematica, MatLab, GAP)

 • Математичне моделювання навколишнього середовища

 • Системи підтримки рішень з управління довкіллям

 • Варіаційні та статистичні методи засвоєння даних вимірів та ідентифікації параметрів у математичних моделях

 • Технології створення програмних продуктів

 • Чисельні методи у задачах моделювання довкілля

 • Обчислювальні методи та математичне моделювання в системній біології

 • Грід - технології для розподілених обчислень та обробки даних. Хмарні обчислення

 • Варіаційні задачі та їх застосування в моделях навколишнього середовища

 

Спеціалізація "Інформаційні та математичні технології  для навколишнього середовища"

 • Математичне моделювання навколишнього середовища

 • Системи підтримки рішень з управління довкіллям

 • Варіаційні задачі та їх застосування в моделях навколишнього середовища
 • Грід - технології для розподілених обчислень та обробки даних. Хмарні обчислення
 • Варіаційні та статистичні методи засвоєння даних вимірів та ідентифікації параметрів у математичних моделях

 • Обчислювальні методи та математичне моделювання в системній біології
 • Технології створення програмних продуктів

 • Чисельні методи у задачах моделювання довкілля