• Методи оптимального керування
 • Теорія динамічних ігор
 • Мультиагентні системи
 • Конфліктно-керовані системи
 • Математичне моделювання навколишнього середовища в інформаційних системах підтримки рішень з екологічної безпеки
 • Інформаційні системи підтримки рішень на підставі математичних моделей навколишнього середовища
 • Асиміляція даних вимірювань та ідентифікація пареметрів у математичних моделях
 • Грід - технології для розподілених обчислень та обробки даних. Хмарні обчислення
 • Чисельні методи розв’язання рівнянь математичних моделей навколишнього середовища
 • Обчислювальні методи та математичне моделювання в системній біології
 • Експертні технології підтримки прийняття рішень
 • Вступ до машинного навчання
 • Практичний курс машинного навчання
 • Вступ до нейронних мереж і глибокого навчання
 • Розпізнавання зображень
 • Високонавантажені Web-системи та Аналітика Web-контенту
 • Програмування мобільних пристроїв
 • Програмування на мові Haskell
 • Додаткові глави з теоріі ймовірності та статистики
 • Додаткові глави з математики
 • Практичні аспекти створення систем із штучним інтелектом
 • Системи символьних обчислень