Методи оптимального керування

Теорія динамічних ігор

Мультиагентні системи

Конфліктно-керовані системи

Математичне моделювання навколишнього середовища в інформаційних системах підтримки рішень з екологічної безпеки

Інформаційні системи підтримки рішень на підставі математичних моделей навколишнього середовища

Асиміляція даних вимірювань та ідентифікація пареметрів у математичних моделях

Грід - технології для розподілених обчислень та обробки даних. Хмарні обчислення

Чисельні методи розв’язання рівнянь математичних моделей навколишнього середовища

Обчислювальні методи та математичне моделювання в системній біології

Експертні технології підтримки прийняття рішень

Вступ до машинного навчання

Практичний курс машинного навчання

Вступ до нейронних мереж і глибокого навчання

Розпізнавання зображень

Високонавантажені Web-системи та Аналітика Web-контенту

Програмування мобільних пристроїв

Програмування на мові Haskell

Додаткові глави з теоріі ймовірності та статистики

Додаткові глави з математики

Практичні аспекти створення систем із штучним інтелектом

Системи символьних обчислень