111

Кошманенко В.Д. Конфліктний перерозподіл ресурсного простору.

Калюжний О.О. ІІ1-фактори, що походять від гіпергруп.

Кочубей А.Н. Нелінійні еліптичні та параболічні рівняння з р-адичними просторовими змінними.

 

113

 

122

Махно Т.О. Система автоматичного аналізу змісту текстів

Сенько І.О. 1. Порівняння швидкості збіжності у моделях регресії з похибками у змінних для різних сімейств розподілів похибок.

                      2. Задача пошуку оптимального готелю в умовах людизалежної невизначеності.