AcademCity logo 240

Одним із основних засобів покращення інноваційного економічного клімату в Україні є максимально швидкий розвиток малого та середнього підприємництва, бізнес модель якого базується на наукоміських технологіях. Що в свою чергу передбачає зближення наукти та бізнесу та розвиток екосистеми державно-приватного партнерства із залученням академічного середовища з одного боку, та інноваційного бізнесу - з іншого. Як вказує міжнародний досвід створення та розвитку інновацій, помітний економічний ефект може бути досягнутий тільки за умов залучення в бізнес процеси наукової спільноти та академічної інфраструктури. Маркетинг вже створених вченими разработок, консультації, менеджмент, створення майданчиків та умов для комунікації та спільної наукової діяльності або виконання досліджень на замовленя, медіаційні заходи, які сприятимуть комерціалізації розробок, винаходів та результатів науковиї проектів - ось далеко неповний перелік завдань, які стоять перед Академ.Сіті.

Також до основних завдань цього проекту слід віднести активне залучання у процес створення та поширення інновацій найбільш динамічної частини суспільства - студентів, аспірантів та молодих вчених, які намагаються досягти найвищих рубежів в освіті, кар'єрі та бізнесі. 

Досвід об'єднання университетської и академічної науки з бизнес середовищем, який вже був отриманий нашими німецькими партнерами з технопарку Adlershof дає підстави сподіватися на успішний запуск цього прокту в Україні. 

AcadCity


Проект Академ.Сіті: (2017) візит колег з технопарку Adlershof